• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมหารือการออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลอาหารปลอดภัยของจังหวัดระยอง

12 พ.ค. 2563 อ่าน [2]

...
 วันอังคารที่ 12 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือการออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลอาหารปลอดภัยของจังหวัดระยอง ตามที่จังหวัดระยอง ได้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
และสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดระยอง (กิจกรรมย่อย ออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลอาหารปลอดภัยของจังหวัดระยอง) จัดโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง โดยมี นายฉัตรชัย ศรีเฉลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์