• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

พิธิเปิดงาน “โครงการคาราวานธงฟ้าฝ่าภัย COVID-19 จังหวัดระยอง”

13 พ.ค. 2563 อ่าน [1]

...
             วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานพิธิเปิดงาน “โครงการคาราวานธงฟ้าฝ่าภัย COVID-19 จังหวัดระยอง” ณ บริเวณตลาดสดสตาร์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง และภาคเอกชนที่ได้สนับสนุนโครงการฯ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
           โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นโดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพิ่มช่องทางในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ได้แก่ ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาล ปลากระป๋อง ข้าวสาร และน้ำยาล้างจาน ในราคาถูกกว่าท้องตลาด ผ่านรถเร่ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 คัน เป็นระยะเวลา 15 วัน โดยกระจายไปในทุกตำบลทั้ง 8 อำเภอในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนโดยตรงถึงที่พักอาศัย เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยง รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอย และการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อีกด้วย


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์