• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์...ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9)

15 พ.ค. 2563 อ่าน [73]

...
ด้วยกระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมการค่าจ้างได้ออกประกาศ เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในสาขาอาชีพที่เคยมีการประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือไปแล้ว รวม 83 สาขาอาชีพ เพื่อให้ลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม เป็นธรรม สอดคล้องกับทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และการจ้างงานในตลาดแรงงานในตลาดแรงงานในปัจจุบัน และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดประกาศคลิก https://pcoc.moc.go.th:8080/upload/Manage_News/21/multiupload/20200515090142_PeNH.pdf


หรือสามารถดาวน์โหลดที่ด้านล่าง>>>

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

1.ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ-ฉ.9.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์