• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมเพื่อเตรียมจัดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนยมจินดา” จังหวัดระยอง ประจำเดือนมิถุนายน 2563

20 พ.ค. 2563 อ่าน [1]

...
วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมจัดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนยมจินดา” จังหวัดระยอง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ภายใต้ Concept งาน “ตลาดระยะปลอดภัย” เพื่อหารือและพิจารณาถึงความเหมาะสมในการจัดงานดังกล่าว  ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครระยอง โดยมี นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานการชุมฯ
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์