• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

การอบรมหลักสูตร “สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กับบทบาทการค้าออนไลน์” ในหัวข้อ ขายออนไลน์ยังไง...ให้ซื้อ

28 พ.ค. 2563 อ่าน [12]

...
        วันพุธที่ 27 มีนาคม 2563 นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้ารับฟังการอบรมหลักสูตร “สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กับบทบาทการค้าออนไลน์” ในหัวข้อ ขายออนไลน์ยังไง...ให้ซื้อ ผ่าน MOC Conference จาก สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการเป็นผู้ให้บริการ (Facilitator) ที่ดีแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ ในการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรจากแหล่งผู้ผลิตสู่ตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์