• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ 5/2563

28 พ.ค. 2563 อ่าน [1]

...
        วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม  2563  เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน ตลอดจนหารือ ข้อราชการงานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดระยอง เป็นประจำทุกเดือน โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง
 
        สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดระยอง เดือนเมษายน 2563 และข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดระยอง เดือนเมษายน 2563 พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ การสั่งซื้อปลากะพงแปรรูป ของกลุ่มแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงปลาทะเลอำเภอแกลง เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์