• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สุดยอดภูมิปัญญา พระนครศรีอยุธยา สู่สากล ครั้งที่ 2

18 ก.ค. 2561 อ่าน [2]

...

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “สุดยอดภูมิปัญญา พระนครศรีอยุธยา สู่สากล ” ครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มช่องทางตลาดและเผยแพร่สินค้าเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ผู้บริโภคได้รู้จักโดยทั่วไป ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าของดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 40 คูหา การแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการที่แสดงถึงเอกลักษณ์ ความเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดระยอง เที่ยวชมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “สุดยอดภูมิปัญญาพระนครศรีอยุธยา สู่สากล” ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์