• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

18 ก.ค. 2561 อ่าน [4]

...

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีระยุทธ สุวรรณรงค์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดการตลาดสินค้าเกษตร” กับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย ณ สถานที่อบรมศาลา ศพก.อำเภอปลวกแดง ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน ๕๐ ราย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์