• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมหารือพร้อมทั้งให้ข้อมูลสถานการณ์ผลไม้จังหวัด และรับทราบแนวทางการดำเนินงาน แนวทางการเชื่อมโยงการกระจายผลผลิตมังคุด

29 พ.ค. 2563 อ่าน [1]

...
        วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) จาก ห้องประชุมกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อร่วมหารือพร้อมทั้งให้ข้อมูลสถานการณ์ผลไม้จังหวัด และรับทราบแนวทางการดำเนินงาน แนวทางการเชื่อมโยงการกระจายผลผลิตมังคุดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน 2563 เป็นช่วงที่ผลผลิตมังคุดภาคตะวันออกออกสู่ตลาดมาก และมีผลผลิตคงเหลือที่ต้องระบายออกจากตลาดปกติ ประกอบกับผลผลิตมังคุดภาคใต้จะเริ่มออกสู่ตลาดช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์