• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชาสัมพันธ์...กระทรวงกลาโหม สนับสนุนสถานที่เพื่อใช้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร

29 พ.ค. 2563 อ่าน [4]

...
กระทรวงกลาโหม สนับสนุนสถานที่เพื่อใช้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร ซึ่งสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายตามจุดจำหน่ายที่กระทรวงกลาโหมได้แจ้งไว้

สามารถดาวน์โหลดสถานที่ คลิก>>>พื้นที่จำหน่ายและกระจ่ายผลิตทางการเกษตร

หรือดาวน์โหลดด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

พื้นที่จำหน่าย.PDF


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์