• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

โครงการสร้างเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

18 ก.ค. 2561 อ่าน [3]

...

วันอังคาร ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวศิริพร พิลาพันธ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดการตลาดสินค้าเกษตร” ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร เพื่อสร้างทักษะและเสริมสร้างอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในอำเภอปลวกแดง ณ ที่ทำการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกกราย หมู่ ๕ และที่ทำการหมู่บ้าน หมู่ ๓ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ ราย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์