• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

การสัมมนา "การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก"

18 ก.ค. 2561 อ่าน [4]

...

วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา "การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก " ตามกิจกรรมค้าส่งรวมใจ โชว์ห่วยไทยคู่สังคม กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งปลีกไทย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทยและร้านค้าปลีกต้นแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกให้ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกมีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้าปลีก และสามารถนำระบบการบริหารจัดการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ไปปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน และทันสมัย ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีผู้ประกอบการค้าปลีกจังหวัดระยอง เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน  ๑๐๐  ราย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์