• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ผวา จีนสั่งยกระดับตรวจสวนสินค้านำเข้าล้งไทยอีกรอบ

ประชาชาติธุรกิจ 10 พ.ย. 2564 อ่าน [75]

...
กรมวิชาการเกษตร ย้ำเตือนเกษตรกร ผู้ประกอบการ จีนเกาะติดสถานการณ์โควิด ยกระดับตรวจคนและสินค้านำเข้าเข้มข้นสินค้าไทย กำชับปฏิบัติตามแนวทางป้องกันเชื้อโควิด FAO ชงกรมวิชาการเกษตรวางไทม์ไลน์สุ่มตรวจสวนและล้งไทยสร้างความมั่นใจทุก 2 สัปดาห์ เริ่มเดือนพฤศจิกายนนี้

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้รับรายงานจากสำนักที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยที่ยังพบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและสถานการณ์การติดเชื้อ ทั่วโลกยังคงมีการแพร่ระบาดมากขึ้น

ทำให้จีนติดตามและตรวจสอบสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในไทยอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรของไทยส่งออกไปจีน รวมทั้งยังมีการยกระดับเพิ่มมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ทั้งในคนและสินค้านำเข้าโดยหน่วยงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล การส่งออกสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามเงื่อนไขของประเทศคู่ค้า จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ/สวน ที่ขึ้นทะเบียนส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนทั้งหมดของไทยทราบถึงสถานการณ์มาตรการความเข้มงวดของจีน ทั้งในส่วนประเด็นความปลอดภัยของเชื้อโควิดและศัตรูพืชไม่ให้ติดปนเปื้อนไปกับสินค้า รวมทั้งจีนได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโควิดตามคู่มือความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้ประกอบการ โดยยึดตามแนวปฏิบัติขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

เช่น การล้างมือ ระยะห่างในการยืนปฏิบัติงาน การยืนแบบสลับฟันปลา การตรวจวัดและบันทึกอุณหภูมิ การให้ความรู้/อบรมและการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโควิด การฉีดวัคซีนของพนักงาน ความถี่และแผนการตรวจโควิดเชิงรุก การพ่นฆ่าเชื้อบนบรรจุภัณฑ์และรถขนส่งสินค้า มาตรการในการควบคุมโควิดคนเข้าออกสถานประกอบการ มาตรการที่ใช้หากพบผู้ติดเชื้อ และมาตรการตรวจสอบย้อนกลับในสินค้า เป็นต้น รวมทั้งจีนยังให้ความสำคัญกับการสวมถุงมือในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วย

“ได้รับรายงานมาจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรฯ ประจำกรุงปักกิ่งว่าจีนมีความกังวลในมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อโควิดในโรงคัดบรรจุและสวนจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อมายังสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ และถูกนำมาเป็นประเด็นหลักที่จะพิจารณาระงับโรงคัดบรรจุ/สวนของไทย เพิ่มเติม

ดังนั้นจึงยกระดับการตรวจเชื้อโควิด-19 เข้มข้นขึ้น รวมทั้งยังขอสุ่มตรวจประเมินมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 สวนและโรงคัดบรรจุทุก 2 สัปดาห์ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยจะเริ่มทำการตรวจประเมินในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ กรณีที่ตรวจประเมินแล้วไม่ผ่านจะถูกระงับการส่งออกชั่วคราวและให้ไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องกลับมาให้พิจารณาใหม่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเรามีมาตรการการป้องกันเชื้อโควิด-19 ตามแนวทางปฏิบัติของ FAO และของจีน” รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว


 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์