Header Image
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจ้างเหมาจัดกิจกรรมการจัดจุดจำหน่ายสินค้า Local BCG Plus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
watermark

                                       ตามที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้มีโครงการ จ้างการจ้างเหมาจัดกิจกรรมการจัดจุดจำหน่ายสินค้า Local BCG Plus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

                                   จ้างเหมาจัดกิจกรรมการจัดจุดจำหน่ายสินค้า Local BCG Plus ภายใต้โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่   นางสาวพรนภา แพ่งเกษร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง                                                           


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดกิจกรรมจุดจำหน่ายสินค้า Local BCG Plus.pdf วันที่แผยแพร่ 16/11/2566 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 12,825