Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่สังเกตการณ์ตรวจสอบสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
watermark

                             

                              วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่สังเกตการณ์ตรวจสอบสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 มาตรา 31 และตรวจลักษณะ สภาพ สถานประกอบการคลังสินค้า ที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 มาตรา 19 ณ บริษัท ซังกิวไทย จำกัด อำเภอเมืองระยอง และ บริษัท ซังกิวไทย จำกัด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผลการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบกิจการ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติคลังสินค้าไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเป็นอย่างดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 14,951