Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2567
watermark

                                           วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2567 นางจิรนันท์ บัวสำลี พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อทราบกรอบแนวทาง และหลักเกณฑ์การทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพิจารณาเสนอแนะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดให้แก่สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้างต่อไป ในการนี้พาณิชย์จังหวัดระยองได้นำเรียนข้อมูลดัชนีผู้บริโภค อัตราเงินเฟ้อ ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 15,018