Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ 10/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
watermark

วันพฤหัสบดีที่ 16  พฤศจิกายน 2566 นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ 10/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อเป็นการพบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดระยอง ซึ่งพาณิชย์จังหวัดระยอง นางจิรนันท์ บัวสำลี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานทิวสน ร้านอาหารหาดแสงจันทร์ซีฟู้ด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 14,987