Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการปรับเป็นพินัย
watermark

วันศุกร์ที่ 17  พฤศจิกายน 2566 เวาลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า เข้าร่วมการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 14,995