Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุม หุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
watermark

 

                                 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นางจิรนันท์ บัวสำลี พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทย และองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (MOI-UN Partnership towards Sustainable Thailand through SDG Localization) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล Video Conference System ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศูนย์กลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 14,966