Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในการประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระยอง ปี 2567
watermark

                                          วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 น นางจิรนันท์ บัวสำลี พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระยอง ปี 2567 ณ ห้องสร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองให้มีความเข้มแข็ง โดยมีวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯ และการพัฒนาแนวทางการจัดการ และสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 14,987